Zapraszamy do składania artykułów w języku angielskim w związku z IV Edycją Konferencji SBO. Artykułu z zakresu metalurgii, materiałoznawstwa, spawalnictwa, z których 10 najlepszych zostanie rekomendowanych do druku w kwartalniku pt.: „Archives of Metallurgy and Materials" (30 pkt) prowadzonego przez pana prof. zw. dr hab. inż. Pawła Ziębę przy Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej przy PAN. Wytyczne dotyczące pisania artykułów można uzyskać u Organizatora Konferencji - zakładka kontakt.