W dniach 29 – 30 maja br. w Zakopanem odbyła się Krajowa Konferencja Nowych Rozwiązań dla Motoryzacji. To pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone trzem najbardziej newralgicznym zakresom tematycznym związanym z branżą motoryzacyjną, tj. Spawaniu, Badaniom oraz Optymalizacji. Konferencja ta to działanie na rzecz pogłębienia integracji krajowego środowiska branży automotive. Dzięki udziałowi pracowników instytucji akademickich, ośrodków badawczych 
i przedstawicieli przemysłu, Konferencja stwarza okazję do odpowiedzi na nowe wyzwania badawcze. Grono Partnerów Konferencji zasilili doradcy działający zarówno na rynku polskim, jak i światowym, głównie producenci najwyższej klasy marek rynku światowego. W składzie Komitetu Naukowego sprawującego pieczę nad merytorycznymi aspektami spotkania znaleźli się wybitni praktycy najlepszych uczelni wyższych naszego kraju: Politechniki Śląskiej, Białostockiej, Częstochowskiej, Warszawskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, osoby związane zarówno ze światem naukowym, jak i z biznesem, gdzie pojawiają się jako wybitni konsultanci. Niejednokrotnie wysoki poziom referatów oraz żywa dyskusja przenosiły się do kuluarów konferencji, co zostało uznane jako wartość dodana niniejszej konferencji. Konferencji towarzyszyła również sesja plakatowa, jak i stoiska wystawowe firm produkujących sprzęt do badań nieniszczących. Po zakończeniu prelekcji uczestnicy wzięli udział w warsztatach powiązanych z teoretycznymi aspektami poruszonymi w trakcie wystąpień prelegentów. Merytoryczność prelekcji oraz sposób prezentacji oceniony został przez Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komitetem Naukowy, który przyznał nagrodę za najciekawsze wystąpienie podczas tegorocznej edycji Konferencji. Tytuł ten oraz statuetka przyznana została Panu Marcinowi Cieszyńskiemu reprezentującemu General Motors Manufacturing Poland – Gratulujemy Panu Marcinowi. W konkursie wiedzy została wylosowana prenumerata magazynu prezentującego problematykę techniczną rynku stali i metali nieżelaznych, która powędrowała do Pana Krzysztofa Matusiaka, z firmy CRASh S.C. – Gratulujemy Panu Krzysztofowi. Całość spotkania została odpowiednio podsumowana podczas spotkania integrującego branżę.     

Obecnie trwają przygotowania do przyszłorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 28 – 29 maja w Karpaczu. Serdecznie zapraszamy !