Honorowy Przewodniczący Konferencji Prezydent Miasta Katowic dr inż. Marcin Krupa

 

 

Przewodnicząca Komitetu mgr Marta Orczykowska                                        
Śląskie Centrum Szkoleniowe/ Instytut Inżynierii Laserowej,                              

 

Zastępca Przewodniczącej Komitetu mgr inż. Krzysztof Staniszewski, Instytut Spawalnictwa,

 

Sekretarz Komitetu mgr inż. Bartłomiej Ścibisz, LaserTec Sp. z o.o.,                                                                                            

 

 

KOMITET NAUKOWY

  


prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki                                                           

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,                                                


prof. dr hab. inż. Jan Piwnik                                                                
Politechnika Białostocka,                                                                                


prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz                                                             
Politechnika Śląska,                                                                                          

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa                                                                  
Politechnika Warszawska,  

  

prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn

Politechnika Śląska, 

 

prof. nzw. dr hab. inż. Roman Kaczyński

Politechnika Białostocka,

 

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania

Instytut Spawalnictwa/ Politechnika Częstochowska,

 

prof. nzw. dr hab. inż. Anita Uściłowska

Politechnika Poznańska, 

 

prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Wojnar 

Politechnika Śląska,

 

prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak

Politechnika Warszawska,

 

prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Golański

Politechnika Częstochowska,

 

dr hab. inż. Andrzej Szymański                                                                            

Instytut Spawalnictwa,  

 

dr hab. inż. Zbigniew Stanik

Politechnika Śląska.