Za nami wiele lat cennych doświadczeń...


„Telematyka, Logistyka i Bezpieczeństwo Transportu" (TL&TS) - tak nazywała się konferencja organizowana przez Politechnikę Śląską, Wydział Transportu w Katowicach. Konferencja, której celem była promocja nowych opracowań, szkolenia użytkowników tych rozwiązań oraz prezentacja zespołów specjalistów przygotowanych do wdrożeń współczesnych rozwiązań w dziedzinie transportu. TLTS miała XIV edycji.

 

Przyszedł czas rewolucyjnych zmiany - Komitet Sterujący postanowił znacznie zmodyfikować formułę wydarzenia. Od końca 2013r. została przedstawiona i uruchomiona nowa koncepcja Konferencji pod nazwą SBO – Spawaj, Badaj, Optymalizuj dedykowana branży motoryzacyjnej. I edycja miała miejsce w 2014r. w Zakopanem w Hotelu Nosalowy Dwór. Od roku 2016r. Konferencja nosi miano Konferencji Naukowej, gdzie Komitet Naukowy rekomendował 9 artykułów do druku w kwartalniku pt.: „Archives of Metallurgy and Materials" (30 pkt) prowadzonego przez pana prof. zw. dr hab. inż. Pawła Ziębę.


Obecnie trwają przygotowania do IV Edycji...